Registrering i Merverdiavgiftsregisteret – når og hvordan ?